Tüm akıllı kart işlemlerinin yürütüleceği BAUN Kart Merkezi Çağış Kampüsü Merkez Yemekhanesi'nde kurulmuştur. Tüm kampüste aktif olarak kullanılacak olan bu kartlar 39.159 öğrenci ve 1610 akademik/idari personele dağıtılmıştır. Bu kartlar ile tüm personel ve öğrencilerimiz yükleme noktalarından para yüklemesi yaparak yemekhane hizmetlerinden faydalanabilinecek ayrıca kapı giriş çıkışlarında bu kartları kullanacaklardır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı